“ Green Customer Behavior 2020 ” ผู้บริโภคสายกรีน สิ่งที่นักการตลาดควรรู้

ปัจจุบัน การตลาดกรีนมาร์เก็ต ยังคงเป็นเรื่องทันสมัยในสังคมไทยอยู่ เรามาทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าสายกรีน 4 ประเภท โดยอ้างถึงงานวิจัย “การตลาดโลกสวย  Voice of Green : เพื่อโลก เพื่อเรา” ผ่านแบบสอบถามออนไลน์  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU)

กลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างจำนวน 1,252 คน และแบบสัมภาษณ์​เชิงลึก 105 คน

ผู้ชาย 33.7%  และผู้หญิง 67.3% ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Baby Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z

  1. สายกรีนตัวแม่จำนวน 37.6%

ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความตั้งใจทำทุกอย่าง และยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

  1. สายกรีนตามกระแสจำนวน 20.8%

เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมตามกระแสการใช้สินค้าอีโค่ แต่ยังขาดทัศนคติในด้านความต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาว

  1. สายสะดวกกรีนจำนวน 15.7%

ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความเข้าใจเรื่องความจำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีพฤติกรรมที่เคยชินกับการบริโภคแบบเดิมๆ และยังไม่มีความกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยน

  1. สายโนกรีนจำนวน 26.0%

ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม หรือลงมือที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องด้วยความที่ยังไม่พร้อมใช้จ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม และยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพราะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก

แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อการบริโภคโลกสวยได้ ซึ่งเป็นโอกาสของนักการตลาดที่จะสร้างสรรค์สินค้า บริการ และแคมเปญ เพื่อเข้าถึงความต้องการดังกล่าว

 

 

ผู้บริโภค “Baby Boomer” มีแนวโน้มเป็น “สายกรีนตัวแม่” สูงสุด

ผลวิจัยยังระบุอีกว่า ผู้บริโภคที่อายุมาก โดยเฉพาะคนกลุ่ม Baby boomer (อายุ 55 – 73 ปี) มีแนวโน้มเป็นสายกรีนตัวแม่สูงสุด ตามมาด้วยผู้บริโภคกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) Gen Y (อายุ 23-38 ปี) และ Gen Z (อายุต่ำกว่า 23 ปี) ตามลำดับ เนื่องจากยิ่งผู้บริโภคที่มีอายุมาก จะยิ่งมีความพร้อมทางด้านรายได้ และมีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ผู้บริโภคมององค์กรธุรกิจมีนโยบาย – กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

ผลสำรวจวิจัยครั้งนี้ ยังได้สอบถามมุมมองผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อองค์กรธุรกิจที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า

  • 79% มองว่าองค์กรส่วนใหญ่ทำตามกระแส และเพื่อทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
  • 18% มองว่าทำเพื่อเพิ่มกำไร และลดต้นทุน เช่น แคมเปญลดถุงพลาสติก ผู้บริโภคมองว่าองค์กรธุรกิจลดต้นทุน ขณะเดียวกันได้กำไรจากการขายถุงผ้า
  • 3% มองว่าองค์กรธุรกิจทำตามนโยบายภาครัฐ

ผู้บริโภคมององค์กรธุรกิจมีนโยบายสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ทำตามกระแส เพื่อภาพลักษณ์!

ตลาดกรีนมาร์เก็ต  นั้นยังเป็นเรื่องที่ทันสมัยและท้าทายนักการตลาดอยู่เสมอ ที่สำคัญอย่าลืมใส่ ” ความจริงใจ “  ลงไปในกิจกรรมทางธุรกิจด้วยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่า

ข้อมูลอ้างอิง

www.marketingoops.com

#บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ (Bio Base) 100% #ย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้สมบูรณ์ (Biodegradable) 100% ปลอดภัยกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม www.sewecoware.com  หรือ www.facebook.com/SEWTHAILAND/ #ท่านสามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย #ซีล-บรรจุภัณฑ์สร้างในไร่#วิถีแห่งความยั่งยืน #เบอร์โทร 02-216-5820-2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *