สินค้า Upcycle เทรนด์มาแรง สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าสินค้า รักษ์สิ่งแวดล้อม

สินค้า Upcycle เทรนด์มาแรง สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า  Upcycle  & Recycle  กันก่อน

Upcycle หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพของวัสดุ หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม คำนี้ปรากฎครั้งแรกในหนังสือ Cradle to Cradle : Remaking the Way we Make Things เขียนโดย William McDonough

ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนเสื้อยีนส์เก่าๆ ของคุณ ตัดแขน เย็บคอเสื้อ สอยชายผ้า แล้วเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้าเท่ห์หรือไอเดียสุดเท่ห์อื่นๆ  ถือเป็นการ Upcycling เป็นการให้ชีวิตใหม่กับเสื้อยีนส์ของคุณ และใช้งานในวัตถุประสงค์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้เกิดขยะช้าลง ต่างจาก Recycle เสื้อยีนส์นั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ฟอกย้อมใหม่เปลี่ยนเป็นผ้ายีนส์สำหรับใช้ทำเสื้อยีนส์อีกครั้ง

เสื้อยืนส์เก่าๆ ที่ผ่านการ Upcycle

Recycle  คือการปฏิบัติเพื่อนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นการส่งคืนวัสดุกลับสู่กระบวนการผลิตผ่านวงจรของการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของสังคม แทนที่จะทิ้งวัสดุเหล่านั้นลงถัง

การ Recycle กระดาษนั้น ในกระบวนการรีไซเคิลจะเกิดการสูญเสียคุณภาพกระดาษ เกิดของเสียระหว่างผลิตซึ่งมีค่าใช้จ่ายและอาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกระดาษที่ผลิตได้ใหม่นั้นคุณสมบัติจะต่ำกว่าเดิม เฉกเช่นเดียวกับขยะพลาสติกเมื่อนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลก็จะได้พลาสติกที่คุณภาพต่ำลง เกิดของเสีย มีค่าใช้จ่ายและอาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ตารางเปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง Recycle กับ Upcycle

หัวข้อ Recycle Upcycle
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ NO YES
รูปแบบการผลิต กระบวนการผลิตเชิงเครื่องจักร เชิงอุตสาหกรรม เน้นไอเดียการออกแบบ (design)
เกิดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

(ต้นทุนการผลิต) ,และของเสีย

YES No
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม สูงกว่า ต่ำกว่า
อื่นๆ คุณภาพของสินค้า recycle มักจะต่ำลงกว่าเดิม เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือยืดอายุการใช้งานของสิ่งเดิม

 สินค้า Upcycle เทรนด์มาแรง สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการ Upcycle ใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญ จึงทำให้มีแบรนด์สินค้าต่าง ๆ สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในต่างประเทศมีการนำวัสดุที่ไม่มีค่ามาสร้างสินค้าด้วยการใช้ดีไซน์เข้าไปช่วย เช่น การนำเสื้อกันฝน เสื้อแจ็คเกต หรือผ้าหุ้มเบาะที่นั่งในรถไฟความเร็วสูงแบบใช้แล้วทิ้ง ไปผลิตเป็นกระเป๋าและสินค้าใหม่ แล้วนำกลับมาใช้ในบริษัทอีกครั้ง หรือนำออกจำหน่าย และนำรายได้ไปบริจาคเพื่อการกุศล ส่งเสริมวิธีการคิดเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

ส่วนในบ้านเรา ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดการออกแบบผ่านกระบวนการ Upcycle อยู่ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น การนำถุงปูนทีไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระเป๋า ซึ่งเมื่อก่อนนี้ลักษณะนี้จะเข้าใจว่าเป็นการรีไซเคิล แต่ที่จริงแล้วมันเป็นการ Upcycling อีกตัวอย่างคือ ไอเดียสุดเจ๋งกับการสร้างผลงานศิลปะบนโต๊ะด้วยฝาจีบเบียร์และน้ำอัดลม ก็เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการ Upcycle เช่นกัน

แต่ทั้งนี้ การ Upcycling จะช่วยชุบชีวิต ยืดอายุของสิ่งของเหลือใช้ ไม่ให้กลายเป็นขยะ เพื่อให้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนั้น เปรียบเสมือนช่วยต่อลมหายใจให้สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ส่วนการ Recycle ก็เป็นการนำวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้ว กลับมาสู่วงจรการผลิต เพื่อแปรสภาพและนำกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ช่วยลดการใช้วัสดุใหม่จากธรรมชาติในกระบวนการผลิตได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะหากยังมีวัสดุให้ Upcycle และ Recycle นั่นก็หมายความว่า ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รอการเป็นขยะอยู่ในวงจรการบริโภคของเรา

สิ่งที่ดีที่สุดคือ ลดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม โดยหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เมื่อกลายเป็นขยะแล้ว สามารถส่งคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.greennetworkthailand.com/

ภาพประกอบจาก

http://www.naibann.com/

#บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ (Bio Base) 100% #ย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้สมบูรณ์ (Biodegradable) 100% ปลอดภัยกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม www.sewecoware.com  หรือ www.facebook.com/SEWTHAILAND/ #ท่านสามารถสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย #ซีล-บรรจุภัณฑ์สร้างในไร่ #วิถีแห่งความยั่งยืน#เบอร์โทร 02-216-5820-2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *