สารอันตรายที่แอบใส่ลงในอาหารเสริม

สารอันตรายที่แอบใส่ลงในอาหารเสริม

อาหารเสริมในตลาดปัจจุบันนั้น เราสามารถมั่นใจได้แค่ว่าปลอดภัยไม่มีการสารอันตรายลงไป เพราะทุกวันนี้อาหารเสริมในท้องตลาดนั้นมีจำนวนมากกว่าเมื่อก่อนมาก ซึ่งมีทั้งอาหารเสริมที่ปลอดภัย และอาหารเสริมที่มีการแอบใส่สารอันตรายลงไป ซึ่งการในสารอันตรายนั้นอาจจะเกิดจากเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมแอบใส่เพื่อให้เห็นผลดียิ่งขึ้น หรือไม่ก็เกิดจากโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานแอบใส่ลงไปโดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่รู้ โดยสารอันตรายที่มักอยู่ในอาหารเสริมมีดังต่อไปนี้

ไซบูทรามีน

ไซบูทรามีน เป็นสารเคมีอินทรีย์ ลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายเกลือหรือน้ำตาล ไม่มีกลิ่น โดยออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้เรานั้นไม่รู้สึกหิวหรืออิ่มไวขึ้น ซึ่งไซบูทรามีนนั้นจะส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวาย ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดตีบตัน และอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ออริสแตท

ออริสแตทหรือชื่อทางการค้าคือ ยาเซนิคอล (Xenical) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ยาดักไขมัน ซึ่งยาชนิดนี้จะช่วยดักไขมันได้ส่วนหนึ่งของไขมันที่ทานไป ส่งผลให้น้ำหนักลงได้และมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย ซึ่งในปัจจุบันพบว่าออริสแตทนั้นได้ถูกลักลอบนำมาผสมในอาหารเสริมลดน้ำหนัก โดยทาง อย. นั้นยังไม่ได้มีการอนุญาตอย่างเป็นทางการเพราะยังมีผลข้างเคียงที่ต้องการดูแลจากแพทย์โดยเฉพาะได้แก่ อุจจาระเยิ้มจากการมีน้ำมันหรือไขมันปน มีแก๊สในทางเดินอาหารมาก กลั้นอุจจาระยากขึ้น ถ่ายบ่อย ถ่ายเหลว รู้สึกไม่สบายช่องท้องหรือปวดท้อง ที่สำคัญทำให้วิตามินชนิดที่ละลายด้วยไขมันนั้นมีประสิทธิภาพลดลง

เฟนเทอร์มีน

เทอร์มีนเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับยาแอมเฟตามีน โดยเป็นยาที่ออกฤทธิ์กับสมอง โดยจะต้านความหิวในสมองของเรา ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกไม่อยากอาหาร เฟนเทอร์มีนนั้นมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากคือ กระวนกระวาย ปากแห้ง วิงเวียนศีรษะ ตัวสั่น ใจเต้นผิดปกติ อ่อนเพลีย ความดันโลหิตสูง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ชัก จิตหลอนจนไปถึงการเกิดภาพหลอนได้

ยาขับปัสสาวะ

เป็นยาที่ขับน้ำและเกลือออกจากร่างกาย โดยการขับโซเดียมคลอไรด์ออกทางไต ทำให้ปริมาณน้ำในโซเดียมคลอไรด์นั้นลดลง ผลเสียที่ใช้ยาขับปัสสาวะในการลดน้ำหนักคือร่ายกายของเรานั้นจะสูญเสียแร่ธาตุที่จำเป็นออกไปกับปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติของหัวใจและสมอง อาจเกิดหัวใจวายหรือหมดสติได้

จากที่เห็นว่าสารอันตรายส่วนใหญ่นั้นจะนิยมแฝงอยู่อาหารเสริมลดน้ำหนัก เพราะฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคที่อยากทานอาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนัก ควรที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารเสริมเหล่านั้นให้ดี เพื่อความปลอดภัยของร่างกาย และสำหรับเจ้าของแบรนด์ที่อยากมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นของตัวเอง ควรเลือกโรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริมตั้งอยู่จริง สามารถตรวจสอบได้ เพราะอาหารเสริมที่ดีมักจะมาจากโรงงานผลิตที่ดี

ข้อมูลอ้างอิง

www.kovic.co.th

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *