รู้ได้อย่างไร ? แอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ได้มาตรฐาน…..

ในยุค โควิด-19 ระบาด ทำให้ความต้องการในการใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงผลิตแอลกอฮอล์ทั้งแบบน้ำและแบบเจลออกมารองรับความต้องการของผู้บริโภค เราจะรู้ได้อย่างไรแอลกอฮอล์ที่เราใช้อยู่นั้นได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพ  เรามาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องแอลกอฮอล์กันดีกว่า

แอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อ โดยทั่วไป มี 2 ชนิด คือ
1.เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)
2.ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol)
ปัจจุบันมีความต้องการในการใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อสูงขึ้น ส่งผลให้แอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิด มีราคาสูงขึ้นจึงมีคนนำ  เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) หรือ เมทานอลซึ่งมีราคาถูกกว่ามาใช้แทน สังเกตง่าย ๆ เมทิลแอลกอฮอล์จะนิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ เมทิลแอลกอฮอล์ไม่สมควรนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อเนื่องจากมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อต่ำและยังมีพิษรุนแรง คือ
• ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง
• หากสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาท
• หากรับประทานจะทำให้ตาบอดและเสียชีวิต

แอลกอฮอล์ที่ปลอดภัย
• มีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) และ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) มากกว่า 70% จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้
• ไม่ผสมเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol)

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์?
1. นำด่างทับทิม 1 เกล็ดเล็ก ละลายในน้ำส้มสายชู 1-3 มิลลิลิตร จะได้สารละลายสีบานเย็น
2. เติมสารละลายด่างทับทิม 1 มิลลิลิตร ลงในแอลกอฮอล์ที่ต้องการทดสอบประมาณ 3 มิลลิลิตร
3. คนให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จับเวลาแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีของแอลกอฮอล์
– เมทิลแอลกอฮอล์สีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล (สีสนิม) ในช่วง 20 นาที
– เอทิลแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นสีสนิมที่ชัดเจนภายใน 15 นาที (สำหรับแอลกอฮอล์น้ำ) และ 20 นาที (สำหรับแอลกอฮอล์เจล)
– ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นสีสนิมที่ชัดเจนภายใน 5 นาที
(วิธีนี้สามารถทดสอบได้กับแอลกอฮอล์ทั้งแบบน้ำและแบบเจล)

ที่มา :    1. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สำนักข่าวไทย

รับงานสร้างแบรนด์และรับผลิตอาหารเสริมโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่ โรงงานอาหารเสริม บริษัท โควิก เคทท์ ด่วนเบอร์โทร 02-521-7888 หรือ สามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ คลิกที่นี่

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *